image description

Hvorfor onboarding?

Arbejdet med at integrere nye medarbejdere i virksomheden kan, hvis det udføres rigtigt, sætte aftryk direkte på bundlinjen. Større loyalitet, stærkere engagement, bedre fastholdelse og – ikke mindst – kortere tid fra første arbejdsdag til fuld performance er blot nogle af de gevinster, der kan høstes.

Bogen ”Onboarding – flyvende fra start” er krydret med masser af eksempler fra dansk og internationalt erhvervsliv og kan både bruges som inspiration til at videreudvikle egne aktiviteter og som værktøj til at designe hele onboardingprocessen. De afledte effekter ved en succesfuld onboarding bør ikke blive undervurderet og ifølge bogens egne forfattere Christian Harpelund og Morten Højberg kan onboarding være særdeles betydningsfuld for virksomhederne.

Bogen giver konkrete eksempler og værktøjer for måling og administrering af onboarding.

Læs mere om bogen her

For virksomheden

En struktureret onboardingproces er en sikker investering.

 1. Fastholdelse

  En struktureret onboardingproces er en vigtig del i at hjælpe til med at fastholde og engagere medarbejdere i den afgørende første fase af ansættelsesperioden og, ikke mindst, over længere tid.

 2. Time-to-performance

  Med en struktureret onboardingproces, vil du få mulighed for at udnytte den nye medarbejders i forvejen høje flyvehøjde. En nyansat kommer ind ad døren med stor motivation og gå-på-mod og her handler det om, at formå at honorere det store engagement og drage fordel af det – for begge parter.

 3. Omkostninger

  En struktureret onboarding proces kan reducere de omkostninger der er forbundet med onboardingen.

image description

Er din virksomhed klar til struktureret onboarding?

God onboarding handler om at hjælpe nye medarbejdere ombord i jobbet og virksomheden. Kontakt os for at finde ud af hvor godt din virksomhed er forberedt på at onboarde nye medarbejdere.

Test dit potentiale

For Medarbejderen

Flyvende fra start.

 1. En fantastisk oplevelse

  Med succesfuldt onboardingprogram, er en god oplevelse garanteret fra dag 1. Hvad enten det er at lære om dine forventninger til jobbet, have en kollega du kan stille spørgsmål til eller lære din arbejdsplads’ værdier at kende. Onboarding får dig flyvende fra start.

 2. Engagement

  Med en solid onboardingproces, vil dit engagement som ny medarbejder blive matchet fra dag 1.

 3. Personlig værdi

  Ved at engagere dig i din onboarding, kan du, som medarbejder, hurtigere identificere dine målsætninger og efterleve de forventninger der er til dig, fra virksomheden.

The Onboarding Model

Disse 6 dimensioner er de vigtigste elementer til at skabe og
styre en struktureret onboardingproces. Onboardingmodellen kan bruges til at kortlægge, hvor organisationer har lagt vægten i deres onboardingprogrammer, og omvendt, hvor de med fordel kunne intensivere deres indsats.
 • Kultur Normer og værdier forretningsmæssig retning og strategier>Formel og uformel magtfordeling
 • Regler Forståelse af sin rolle og forventningerne Systemer og processer Juridiske og interne regler
 • Resultater Prioritering af opgaver og mål Kendskab til hvilket arbejde, der betragtes som værdifuldt At få den nødvendige feedback
 • Netværk Uformelle sociale relationer Adgang til relevante informationsnetværk Relation til strategiske nøglepersoner
 • Kompetencer Kendskab til faglig jargon, udtryk og begreber Faglig og personlig udviklingKendskab til hvordan relevante kompetencer opnås
 • Samarbejde Konstruktivt samarbejde med nærmeste leder Konstruktivt samarbejde med nærmeste kollegaer Aktivt bidrag til samarbejdsmiljøet