Struktureret onboarding er nøglen til succes

Når det kommer til at onboarde nye medarbejdere, vil en strømlinet, effektiv proces kunne have en stor effekt. Vores værktøjer hjælper med at måle, følge udviklingen og forbedre dine nuværende onboardingindsatser. Med vores ydelser hjælper vi til at sikre rammerne for en solid onboardingstrategi, og inspirerer til nye og forbedrede onboardingaktiviteter på baggrund af vores erfaringer, best practice og løbende forskning på området.

På den korte bane kan vi hjælpe jer til at være ekstra opmærksom på potentielle faldgruber i onboardingprocessen, hvilket kan redde virksomheden fra at miste de medarbejdere som måske er begyndt at fortryde deres beslutning. På den lange bane vil en succesfuld onboardingproces have positiv afsmitning på virksomhedens omdømme udadtil og dermed evnen til at tiltrække og rekruttere de bedste kandidater fremadrettet.

Onboarding Review

Mål effekten af onboardingindsatsen

Onboarding Review er en analyse af den nuværende onboardingsituation og den indsats der gøres. Det er en analyse som identificerer succeserne og de gode onboardingoplevelser og samtidig belyser de områder hvor der er behov for en ekstra indsats.

Resultatet af analysen vil give en dyb indsigt hvordan onboarding fremadrettet kan optimeres, således at de nye medarbejdere i højere grad vælger at blive længere i jobbet og at de kommer hurtigere igang med at skabe de ønskede resultater.

Bestil demo

Mål din indsats med Onboarding Review

Onboarding Review er en måling af den nuværende onboardingsituation. De medarbejdere som er kommet til i løbet af de seneste 12 måneder, vil deltage i undersøgelsen og blive spurgt ind til deres oplevelse med onboardingen.

Resultaterne vil give organisationen et indblik i, hvilke områder (jf. Onboardingmodellen) og afdelinger der kræver en ekstra indsats, og samtidig hvilke best practices og gode onboardingoplevelser der kan udnyttes endnu bedre. Et Review af onboardingindsatsen er et godt udgangspunkt for at definere og prioritere nye og forbedrede onboardingaktiviteter fremadrettet.

 1. Survey

  Medarbejderen vurderer onboardingoplevelsen på tværs af de seks dimensioner

 2. Review-rapport

  Al data samles ind og resultaterne rapporteres til organisationen. Data på tværs af alle afdelingerne bliver samlet i en overskuelig rapport, der vil afspejle de potentielle indsatsområder.

 

Onboarding Review - Pris

Mål effekten af de nuværende onboardingindsatser med Onboarding Review

Antal medarbejdere:

Bestil demo

 

dkk/år

 

 

 

Den årlige licens på Onboarding Review gør det muligt at gennemføre op til 2 Review analyser årligt. Al indsamlet data fra hver analyse vil være tilgængelig i licensperioden til sammenligning og for at følge udviklingen over tid. En licens vil desuden give ubegrænset adgang til et Onboarding Dashboard hvorfra udviklingen kan følges "live" og hvor der løbende kan hentes datarapporter.

 

 

Hvad er din organisations Onboarding Index Score?

Find ud af hvor godt din organisation onboarder nye medarbejdere ved hjælp af ét tal

Med Onboarding Index kan virksomhedens evne til at onboarde nye medarbejdere sammenlignes med andre i branchen og virksomheder globalt.

Onboarding Index er et indeks fra 0 til 100, der måler medarbejdernes onboardingoplevelse. Onboarding Index Scoren er en indikator for, i hvilken grad medarbejderen føler sig onboardet, og giver ligeledes virksomheden et indblik i hvornår det forventes at medarbejderen er fuldt onboardet.

Bestil demo

Med Tracking kan du forbedre indsatsen løbende

Via løbende målinger vil Tracking give en dyb, data-drevet indsigt i udviklingen af onboardingoplevelsen.

Med udgangspunkt i målbar og valid data om onboardingoplevelsen vil organisationen bedre kunne træffe beslutninger og prioritere ressourcer og aktiviteter i onboarding fremadrettet.

 1. Survey

  Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse indsamles der data omhandlende den nye medarbejders og dennes leders vurdering af onboardingoplevelsen på tværs af de seks onboarding-dimensioner.

 2. Dashboard

  Al data samles i et online dashboard, der gør det let at følge udviklingen på tværs af hele organisationen. Onboarding data på tværs af alle afdelingerne vil blive samlet i et overblik, hvorfra der løbende kan identificeres områder og afdelinger der demonstrerer de bedste onboardingoplevelser og dem der kræver en ekstra indsats.

Tracking - Pris

Optimér onboardingprocessen med Tracking

Antal medarbejdere:

Bestil demo

Årligt

dkk

 

 

image description

Onboarding Dashboard

Følg udviklingen af effekten af jeres onboardingindsats.

Onboarding Dashboard giver et overblik over din virksomheds resultater på tværs af forskellige organisatoriske niveauer. Find ud af hvilken afdeling der mest effektivt onboarder nye medarbejdere og hvilke afdelinger der har brug for et større fokus.

Onboarding Dashboard giver mulighed for at definere hvilke områder af onboardingen hvor en ekstra indsats vil have størst effekt.

Bestil demo

Onboarding inspiration

Onboarding-oplæg med Christian Harpelund

Forfatter af bogen ‘Onboarding -Flyvende fra start’.

Arbejdet med at integrere nye medarbejdere i virksomheden kan, hvis det udføres rigtigt, sætte aftryk direkte på bundlinjen. Større loyalitet, stærkere engagement, bedre fastholdelse og – ikke mindst – kortere tid fra første arbejdsdag til fuld performance er blot nogle af de gevinster, der kan høstes.

Varighed: ca. 90 minutter.

Type af arrangement: Lederdag, årsmøde, seminar, m.m.

Se her et klip fra Christian Harpelund´s oplæg på Ledertid.

Kontakt os for at tage en snak om hvornår og ved hvilket arrangement det vil kunne være relevant at udbrede kendskabet til disciplinen onboarding.

Skriv til os her

 

image description

Kursusdag med Christian Harpelund

Kurset vil give deltagerne en indføring i, hvordan man udnytter onboardingens enorme potentiale og ud fra underviserens egne erfaringer kan deltagerne forvente at lære hvordan virksomheder kan udvikle og implementere onboardingprogrammer.

Kurset er relevant for dig hvis du arbejder med HR, rekruttering, employer branding, træning og udvikling eller onboarding af nye medarbejdere.

Læs mere og tilmeld dig her

Vejen til en struktureret onboarding

Hvor er din organisation på rejsen?

 1. Onboarding Design

  Rammerne til det ønskede onboardingdesign tegnes. Baseret på organisationens ambitioner, effektmåling af den nuværende situation og best practices kortlægges det endelige program.

 2. Udvikling & implementering

  Baseret på det ønskede design udvikles nyt materiale, aktiviteter og processer hvor formål, metode, administration og kompetencer til at drive og udbrede onboardingen er tænkt ind.

 3. Tracking & forbedring

  Løbende måling og forbedring af programmet faciliteres for at sikre en så god oplevelse for hver nye medarbejder imens onboardingen står på og for at sikre at succeserne bliver delt og anvendt til fordel for hele organisationen.