Ledere ser ikke nyansattes kritiske perioder i deres onboardingprogram – gør du?

Ledere ser ikke nyansattes kritiske perioder i deres onboardingprogram – gør du?

 

Af Julie Salskov Andersen

 

Via vores løbende studier af onboarding i danske og nordiske virksomheder får vi dybere indsigter i onboarding disciplinen og dennes kompleksitet.

 

I et samarbejde med en stor global virksomhed så vi en iøjefaldende forskel mellem medarbejdernes oplevelse af deres onboarding sammenlignet med ledernes evaluering af de samme medarbejderes onboarding. Et Onboarding Review, med en måling af onboarding-oplevelsen blandt nyansatte ankommet over de seneste 12 måneder viste, at de starter naturligt forsigtigt ud med et lavt onboarding niveau (ift. normen), udtrykt ved en Onboarding Index Score på 79,1 på en skala ml. 0-100 (jf. fig 1, den blå linje).

Figur 1, Onboarding Index - New Hires

Onboarding Index er et udtryk for samlet onboardingoplevelse målt på tværs af 18 vitale vægtede forhold. Oplevelsen stiger støt i de første måneder af ansættelsen i takt med øget indsigt og tryghed ift. de 18 centrale forhold, for herefter at falde betragteligt. Data viser nemlig to betydelige knæk, eller såkaldte ”honeymoon effects”, ved hhv. 4-6 måneder og 10-12 måneder hvor deres onboardingoplevelse faldt til kritisk lave niveauer. Disse knæk viser tegn på, at medarbejdere oplever frustration og manglende meningsskabelse i disse kritiske perioder, og dermed mistrives i deres onboarding, hvilket samlet set udfordrer deres time-to-performance betydeligt. Det er typisk også ved disse knæk, at de allerede i onboardingperioden begynder at orientere sig mod nye jobmuligheder, og derfor forventeligt er nogle af de 25% der forlader deres nye job indenfor det første år (jf. Harpelund & Højberg, 2016).

 

Det interessante var imidlertid, at disse kritiske perioder ikke bliver registeret af lederne. Hos denne virksomhed var lederens vurdering af medarbejderens onboarding således generelt væsentligt bedre end medarbejderens reelle onboardingoplevelse, og uden nogen væsentlige dyk eller kritiske perioder set med lederens øjne (jf. fig 2, den blå linje). Grafen på figur 2 er således data fra medarbejdernes oplevelse af deres onboarding og lederens evaluering af de samme medarbejderes onboarding.

Figur 2, Onboarding Index - Managers

 

Dette henleder vores opmærksomhed på, at der rent faktisk kan være stor forskel på opfattelsen af onboardingoplevelsen. I værste fald betyder dette, at lederen overser behovet for at understøtte og hjælpe den nyansatte igennem kritiske perioder, hvis ikke der løbende tages en struktureret dialog eller defineres et onboardingdesign, der tager højde for disse essentielle input. Hermed er der risiko for, at man mister sine vigtige nyansatte inden de reelt er kommet i gang og har skabt værdi.

 

Vores studier og mange erfaringer viser, at struktureret datadreven onboarding, det vil sige arbejdet med et struktureret design, løbende målinger og dialog ml. medarbejder og leder, er essentielle tiltag ift. fastholdelse og tiltrækning. Det er ovenstående endnu et godt eksempel på.

 

Læs også artiklen: "Artikel Måling af Onboarding - Hvad er vigtigt, hvornår?"

Ønsker I et indblik i hvornår de kritiske perioder opstår i jeres organisation og hvorfor, så kontakt os i dag.